Stichting JJC - Bouwlustweg 2 - 2263 SZ RM Leidschendam - 070 - 357 10 00 - info@stichtingjjc.nl disclaimer | sitemap
download folders

Over JJC

Over JJC

Sommige jongeren vertonen zulke ernstige gedragsproblemen dat zij bescherming en intensieve behandeling nodig hebben en in een Jeugdzorgplus instelling moeten verblijven. Bij JJC in Leidschendam wonen tijdelijk 20 jongeren. Met begeleiding helpen we de jongeren en hun ouders* bij het verminderen van de problemen. Samen werken we aan een betere toekomst. Tijdelijk met de deuren op slot.

Vertrouwen
De jongeren hebben gedragsproblemen. Soms zijn er psychiatrische problemen en vaak is er ook een moeilijke situatie thuis of op school of met drugs of politie. JJC wil voor deze jongeren dat zij weer meedoen en erbij horen. Hierover zijn wij optimistisch en realistisch. We hebben een rotsvast vertrouwen in de mogelijkheden van elke jongere om de regie over zijn of haar leven weer in handen te krijgen. Ook als zij dat vertrouwen zelf zijn kwijtgeraakt.

Behandelen, opvoeden en onderwijs
We bieden een unieke combinatie van behandelen, opvoeden en onderwijs.
Iedere jongere heeft een eigen behandelplan dat samen met hem/haar en de ouders wordt opgesteld. De behandeling verloopt in verschillende fases. In de loop van de tijd wordt de jongere steeds vaardiger en zelfstandiger en krijgt hij/zij meer verantwoordelijkheid en vrijheid. In een latere fase gaan de jongeren (begeleid) naar huis. Dit betekent dat zij voor een bepaalde tijd en onder bepaalde voorwaarden het JJC-gebouw mogen verlaten. Het is de bedoeling dat de jongeren bij vertrek weer goed kunnen functioneren in de eigen omgeving. De verblijfsperiode verschilt van jongere tot jongere, maar duurt niet langer dan strikt noodzakelijk.

Professioneel team
Verandering en verbetering gaat niet vanzelf. Bij JJC werken ongeveer 40 professionals die speciaal zijn opgeleid om opgroei- en opvoedproblemen aan te pakken

Samenwerking
JJC is een samenwerkingsverband tussen Jeugdformaat (organisatie voor jeugdhulpverlening) en De Jutters (organisatie voor jeugdgeestelijke gezondheidszorg) waarbij intensief wordt samengewerkt met het Horizon Schakenbosch College (voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen). De organisaties delen kennis, ervaring en innovatie.

* Waar we het over 'ouders' hebben, kunt u ook 'verzorgers' lezen.