Stichting JJC - Bouwlustweg 2 - 2263 SZ RM Leidschendam - 070 - 357 10 00 - info@stichtingjjc.nl disclaimer | sitemap
download folders

Disclaimer

Algemeen

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. JJC is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit deze website. De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.

 

© Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website (informatie, beelden, images), mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze. De personen die op de website staan afgebeeld ontvangen geen hulp van stichting JJC.

 

Contact

Mocht u een opmerking hebben over de site en/of de inhoud daarvan, dan kunt u contact opnemen met info@stichtingjjc.nl.

© stichting JJC - 2010