Stichting JJC - Bouwlustweg 2 - 2263 SZ RM Leidschendam - 070 - 357 10 00 - info@stichtingjjc.nl disclaimer | sitemap
download folders

Professionals

Wat wil je weten?

veelgestelde vragen

Samenwerking

JJC is een samenwerkingsverband tussen De Jutters (organisatie voor jeugdgeestelijke gezondheidszorg) en Jeugdformaat (organisatie voor jeugdhulpverlening) waarbij intensief wordt samengewerkt met het Midgaard College (voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen).

De organisaties delen kennis, ervaring en innovatie. De combinatie van jeugdpsychiatrie, jeugdhulpverlening en school is uniek in Nederland en de interdisciplinaire aanpak doorbreekt de bestaande grenzen in hulp.

We werken samen met Bureau Jeugdzorg Haaglanden (de indicerende zorgverwijzer). In een zogenaamd OTS-overleg bespreken we welke jongeren in aanmerking komen voor JJC. Bureau Jeugdzorg verzorgt de indicatie en JJC verzorgt de screening en intakegesprekken. Als jongeren de voorziening moeten verlaten, kan er een vervolgbehandeling worden ingezet bij Jeugdformaat of bij De Jutters.