Stichting JJC - Bouwlustweg 2 - 2263 SZ RM Leidschendam - 070 - 357 10 00 - info@stichtingjjc.nl disclaimer | sitemap
download folders

Professionals

Wat wil je weten?

veelgestelde vragen

Regels

Ook al is het verblijf bij JJC opgelegd, we willen dat de sfeer goed is. De officiële afspraken over gesloten jeugdzorg en huisregels helpen daarbij. In het opnamegesprek bespreken we de regels met de jongeren en ouders. Zij krijgen deze tevens mee in de informatiemap na het gesprek. De regels gaan over het contact, zoals telefoon, post en bezoek. Ook zijn er regels voor verlof, weglopen, drugs, geld, verzekeringen, enzovoort. Wanneer een jongere zich niet aan de regels houdt, kan dit gevolgen hebben. Als hij of zij een gevaar vormt voor jezelf of voor anderen, dan kan de jongere in afzondering worden geplaatst. Vernielingen en andere schade moeten vergoed worden. Tegelijkertijd mogen jongeren en ouders van ons verwachten dat we respectvol zijn en ons aan gemaakte afspraken houden. We gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie en beschermen de privacy.