Stichting JJC - Bouwlustweg 2 - 2263 SZ RM Leidschendam - 070 - 357 10 00 - info@stichtingjjc.nl disclaimer | sitemap
download folders

Professionals

Wat wil je weten?

veelgestelde vragen

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) is het inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen de organisatie. In de OR zitten medewerkers die namens het personeel met de directie overlegt over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) zijn de rechten en plichten van de OR vastgelegd.