Stichting JJC - Bouwlustweg 2 - 2263 SZ RM Leidschendam - 070 - 357 10 00 - info@stichtingjjc.nl disclaimer | sitemap
download folders

Professionals

Wat wil je weten?

veelgestelde vragen

Fasering

De verblijfsperiode verschilt van jongere tot jongere. De duur van de behandeling hangt af van hoe snel iemand de doelen bereikt.
Het is de bedoeling dat het verblijf niet langer duurt dan noodzakelijk is. In het behandelplan spreken we deze periode af. Er wordt bijgehouden of de behandeling ook volgens deze planning verloopt.

De behandeling verloopt in verschillende fases. In de loop van de tijd wordt de jongere steeds vaardiger en zelfstandiger en krijgt hij/zij meer verantwoordelijkheid en vrijheid. In een latere fase gaan de jongeren (begeleid) naar huis. Dit betekent dat zij voor een bepaalde tijd en onder bepaalde voorwaarden het JJC-gebouw mogen verlaten. Soms is naar huis gaan niet mogelijk. Toch willen we graag dat de jongeren naar verjaardagen gaan of met familie koffie drinken op zaterdag. Afspraken hierover worden gemaakt in overleg. Het is de bedoeling dat de jongeren bij vertrek weer goed kunnen functioneren in de eigen omgeving.