Stichting JJC - Bouwlustweg 2 - 2263 SZ RM Leidschendam - 070 - 357 10 00 - info@stichtingjjc.nl disclaimer | sitemap
download folders

Professionals

Wat wil je weten?

veelgestelde vragen

Behandeling

Een veel gebruikt woord bij JJC. Maar wat houdt ‘behandeling’ eigenlijk in?De basis is het herstellen van een gezond en regelmatig leefpatroon met aandacht voor de dagelijkse dingen, onderwijs en vrijetijdsbesteding.Dit lijkt allemaal vanzelfsprekend, maar bij veel jongeren lukt dit niet meer als de problemen te groot worden. Iedereen heeft eigen problemen die we, afhankelijk van de aard en de zwaarte, op verschillende manieren willen oplossen. We bieden diverse therapieën en trainingen die de jongere en het netwerk daarbij kunnen helpen. De manier waarop iemand behandeling krijgt, welke doelen er worden gesteld en de duur van de behandeling worden vastgelegd in het behandelplan.