Stichting JJC - Bouwlustweg 2 - 2263 SZ RM Leidschendam - 070 - 357 10 00 - info@stichtingjjc.nl disclaimer | sitemap
download folders

Professionals

Wat wil je weten?

veelgestelde vragen

Aanmelding

Een jongere wordt bij ons aangemeld met een Machtiging Gesloten Jeugdzorg, een besluit van de kinderrechter op verzoek van Bureau Jeugdzorg. Klik hier voor de aanmeldcriteria 
 
De aanmelding verloopt via de coördinatoren gesloten jeugdzorg van Bureau Jeugdzorg (BJZ). De gezinsvoogd meldt de jongere aan bij het Plaatsings Coördinatie Punt (dit is een onderdeel van BJZ).

Het Plaatsings Coördinatie Punt heeft overzicht over alle beschikbare plaatsen in de gesloten jeugdzorg en verwijst de jongere naar een Jeugdzorg plus instelling voor gesloten jeugdzorg (bijvoorbeeld JJC).

Het dossier wordt toegezonden aan het intaketeam van JJC; het intaketeam screent het dossier en neemt contact op met de gezinsvoogd voor verdere afstemming. 
 
 
Gezinshulp (MDFT) 
 
Bureau Jeugdzorg of het Centrum Indicatiestelling Zorg kan indiceren voor gezinshulp. We raden aan om vooraf te overleggen met de therapeut of unitmanager van MDFT: (070) 440 33 00.