Stichting JJC - Bouwlustweg 2 - 2263 SZ RM Leidschendam - 070 - 357 10 00 - info@stichtingjjc.nl disclaimer | sitemap
download folders

Professionals

Wat wil je weten?

veelgestelde vragen

Aanmeldcriteria

 De jongeren die bij JJC verblijven:

- vertonen openlijk agressief/oppositioneel gedrag en hebben problemen

  met hun omgeving (soms met een crimineel verleden of psychiatrisch 

  co-morbiditeit);

- hebben psychiatrische toestandsbeelden zoals angst, stemmings- en

  ontwikkelingsstoornissen en ADHD, met bijkomende zware

  gedragsproblemen als complicerende factor;

- ervaren een zekere lijdensdruk, van veranderbaarheid en

  leermogelijkheden;

- hebben enige binding met ouders, gezin en maatschappij;

- hebben argwaan, maar wijzen hulpverlening niet hard af;Deze criteria komen uit het plaatsingsprotocol civielrechtelijke jeugdigen in het gesloten jeugdaanbod dat vanaf 2010 landelijk gebruikt wordt.