Stichting JJC - Bouwlustweg 2 - 2263 SZ RM Leidschendam - 070 - 357 10 00 - info@stichtingjjc.nl disclaimer | sitemap
download folders

Ouders

Wat wil je weten?

veelgestelde vragen

Samenwerking

JJC is een samenwerkingsverband tussen Jeugdformaat (organisatie voor jeugdhulpverlening) en De Jutters (organisatie voor jeugdgeestelijke gezondheidszorg) waarbij intensief wordt samengewerkt met het Midgaard College (voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen). We werken samen met Bureau Jeugdzorg Haaglanden (de indicerende zorgverwijzer).