Stichting JJC - Bouwlustweg 2 - 2263 SZ RM Leidschendam - 070 - 357 10 00 - info@stichtingjjc.nl disclaimer | sitemap
download folders

Ouders

Wat wil je weten?

veelgestelde vragen

Regels

Ook al is het verblijf bij JJC opgelegd, we willen dat de sfeer goed is. De officiële afspraken over gesloten jeugdzorg en huisregels helpen daarbij. In het opnamegesprek bespreken we de regels; ze zijn ook opgenomen in de informatiemap. De regels gaan over het contact, zoals telefoon, post en bezoek. Ook zijn er regels voor verlof, weglopen, drugs, geld, verzekeringen, enzovoort. Wanneer uw zoon of dochter zich niet aan de regels houdt, kan dit gevolgen hebben. Als uw kind een gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen, dan kan hij/zij in afzondering worden geplaatst. Vernielingen en andere schade moeten vergoed worden. Tegelijkertijd mogen jullie van ons verwachten dat we respectvol zijn en ons aan gemaakte afspraken houden. We gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie en beschermen de privacy.