Stichting JJC - Bouwlustweg 2 - 2263 SZ RM Leidschendam - 070 - 357 10 00 - info@stichtingjjc.nl disclaimer | sitemap
download folders

Ouders

Wat wil je weten?

veelgestelde vragen

Fasering

De behandeling verloopt in verschillende fases. In de loop van de tijd krijgt uw kind meer verantwoordelijkheid en vrijheid. Op den duur mag uw kind (begeleid) naar huis. Dit betekent dat hij/zij voor een bepaalde tijd en onder bepaalde voorwaarden het JJC-gebouw mogen verlaten. Soms is naar huis gaan niet mogelijk. Toch willen we graag dat uw kind naar verjaardagen kan gaan of met familie koffie drinken op zaterdag. Afspraken hierover worden gemaakt in overleg. Hoe lang iemand bij ons blijft, verschilt per jongere. Het is de bedoeling dat het verblijf nooit langer duurt dan noodzakelijk is. In het behandelplan spreken we deze periode af.