Stichting JJC - Bouwlustweg 2 - 2263 SZ RM Leidschendam - 070 - 357 10 00 - info@stichtingjjc.nl disclaimer | sitemap
download folders

Jongeren

Wat wil je weten?

veelgestelde vragen

Regels

Ook al is het niet je eigen keuze om bij JJC te verblijven, we willen dat de sfeer goed is. De officiële afspraken en huisregels helpen daarbij. In het opnamegesprek bespreken we deze regels met je.
Ook kun je ze later in de informatiemap nalezen. De regels gaan over het contact, zoals telefoon, post en bezoek. Ook zijn er regels voor verlof, weglopen, drugs, geld, verzekeringen, enzovoort. Wanneer je je niet aan de regels houdt, kan dit gevolgen hebben. Als je een gevaar vormt voor jezelf of voor anderen, dan kun je in afzondering worden geplaatst. Vernielingen en andere schade moeten vergoed worden. Tegelijkertijd mag je van ons verwachten dat we respectvol zijn en ons aan gemaakte afspraken houden. We gaan zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie en beschermen je privacy.