Stichting JJC - Bouwlustweg 2 - 2263 SZ RM Leidschendam - 070 - 357 10 00 - info@stichtingjjc.nl disclaimer | sitemap
download folders

Jongeren

Wat wil je weten?

veelgestelde vragen

Fasering

Je behandeling verloopt in verschillende fases. Omdat je in de loop van de tijd steeds vaardiger en zelfstandiger wordt, krijg je steeds meer verantwoordelijkheid en vrijheid. Op den duur mag je (begeleid) naar huis. Dit betekent dat je voor een bepaalde tijd en onder bepaalde voorwaarden het JJC-gebouw mag verlaten. Hierover maken we samen afspraken.